QQ最新版本号(更新至QQ2011 Beta1)

oy2010-09-12技术研究1360

[Versions]
2101=<QQ2011 Beta1>
2107=<QQ2011 Beta1 优先体验版>
1C53=<腾讯QQ概念版>
1F57=<QQ2010 正式版 SP3.1>
1F51=<QQ2010 体验版 SP3.1>
1F1B=<QQ2010 正式版 SP3>
1F15=<QQ2010 正式版 SP3 测试版>
1E49=<QQ2010 正式版 SP2.2>
0E09=<WebQQ 2.0>
1E43=<QQ2010 正式版 SP2/2.1>
1E3D=<QQ2010 正式版 SP2 测试版>
1E07=<QQ2010 正式版 SP1>
1E01=<QQ2010 正式版 SP1 优先体验版>
0BB9=<QQ2010 正式版 SP1 优先体验版>
1A34=<TM2009bata3.1>
1A2E=<TM2009bata3.0>
1629=<QQConcept Beta1.1>
1629=<QQ 概念版1.1.7.1>
1E01=<QQ2010 SP1 体验版>
1C51=<QQ2010 正式版>
1C27=<QQ2010 Beta3>
1C09=<QQ2010 Beta 3 试用版 >
1B55=<QQ2010 Beta2>
1B13=<QQ2010 Beta>
1B0D=<QQ2010 Beta 测试版>
1B07=<QQ2010 Beta 测试版>
1956=<TM2009 Beta2.3 1050>
1807=<QQ2009 International Beta2 930>
1A3A=<TM2009 Beta3.2>
1A35=<QQ2009 正式版 SP6>
1A2F=<QQ2009 正式版 SP6 测试版>
195D=<QQ2009 正式版 SP5 大视频测试版>
1957=<QQ2009 正式版 SP5>
1951=<QQ2010 Beta 测试版>
191B=<QQ for Mac Beta1 Build 606>
175F=<QQ2009 Internation Beta1>
175E=<TM2009 Beta2.1/2.2>
193F=<QQ2009 正式版 SP2 性能优化测试版>
190F=<QQ2009 正式版 SP4>
1909=<QQ2009 正式版 SP4 测试版>
1843=<QQ2009 正式版 SP2 传文件夹测试版>
1837=<QQ2009 正式版 SP3>
1831=<QQ2009 正式版 SP3 测试版>
180D=<QQ2009 Internation>
1801=<QQ2009 Internation Beta1 880>
1759=<QQ2009 正式版 SP2>
1758=<TM2009 Beta2.0>
1753=<QQ2009 正式版 SP2 测试版>
160F=<QQ2009 Beta1 传文件优化版>
1663=<QQ2009 正式版 SP1>
165D=<QQ2009 正式版 SP1 测试版>
1651=<QQ2009 音视频优化版>
1645=<QQ2009 正式版>
164A=<TM2009 Beta1 build758/759/766>
1644=<TM2009 Beta>
163F=<QQ2009 正式体验版>
1621=<QQ2009 Beta2>
1549=<QQ2009 Beta>
1525=<QQ2009 Preview4>
1501=<QQ2009 Preview3>
1447=<QQ2009 Preview2>
1441=<QQ2009 Preview2>
1440=<TM2008 Beta>
141F=<Silverlight QQ>
141D=<QQ2009 Preview>
141C=<TM2008 Preview4>
163A=<QQ for Mac 1.0 Beta1>
1131=<QQ for Linux 1.0 Preview>
143C=<QQ for Mac 1.0 Beta1>
1418=<QQ for Mac 1.0 Preview>
1412=<QQ for Mac 1.0 Preview>
140F=<TM2008 Preview3>
140D=<TM2008 Preview2>
140B=<TM2008 Preview1>
1407=<QQ蜂鸟 Alpha1 Demo>
1251=<QQ2008II Beta1 SP1>
1237=<QQ2008II Beta1>
1221=<QQ2008 正式版>
120B=<QQ2008 Beta2>
1205=<QQ2008 Beta1 祈福版>
1203=<QQ2008 Beta1>
1201=<QQ2008 Beta1>
1163=<QQ2008 视频优化版V2>
1161=<QQ2008 视频优化版>
115B=<QQ2008 贺岁版>
114D=<QQ2007II 正式修正版>
114B=<QQ2007II 正式版>
1149=<QQ2007II 会员体验版>
1147=<QQ2007II 正式体验版>
1141=<QQ2007II Beta2 SP2>
113F=<QQ2007II Beta2 SP1>
113D=<QQ2007II Beta2>
1133=<QQ2007II Beta1>
111D=<QQ2007 正式版修正版>
111B=<QQ2007 正式版>
1119=<企业QQ>
1117=<QQ2007 会员体验版>
1115=<QQ2007 正式版试用版>
1105=<QQ2007 Beta4 KB1>
1103=<QQ2007 Beta4>
1101=<QQ2007 Beta4 会员体验版>
1053=<QQ2007 Beta3 KB1>
1051=<QQ2007 Beta3>
1037=<QQ2007 Beta2 KB1>
1035=<QQ2007 Beta2>
1033=<QQ2007 Beta2 试用版>
1031=<企业版QQ>
1023=<QQ2007 Beta1 KB1>
1021=<QQ2007 Beta1 Vista>
101F=<QQ2007 Beta1>
0700=<腾讯QQ广播特殊客服版>
06F5=<QQ邮箱聊天功能>
0699=<QQ2007 Beta4 伊水缘定制版>
0698=<QQ2007 7.0 Beta3 伊水缘定制版>
0676=<QQ2007 Beta2 乐魂板>
0671=<腾讯QQ客户管理系统(CRM)>
063B=<QQ2006 正式版>
062B=<QQ2006 Beta3 SP1>
0627=<QQ2006 Beta3>
0625=<QQ2006 Beta3>
0623=<QQ2006 Beta3>
0621=<QQ2006 Beta2 SP5>
061F=<QQ2006 Beta2 SP3/SP4>
061D=<QQ2006 Beta2 SP2>
061B=<QQ2006 Beta2 SP1>
0615=<QQ2006 Beta2 英文版>
0613=<QQ2006 Beta2 繁体版 SP1>
0611=<QQ2006 Beta2 繁体版>
060F=<QQ2006 Beta2>
0F5F=<QQ2006 正式版>
0F30=<TM2007 Beta1 KB1>
0F2E=<TM2007 Beta1>
0E08=<TM2005 正式版 SP1>
0E05=<Web QQ>
0607=<QQ2006 Beta1 SP4>
05FF=<QQ2006 Beta1 SP2>
05FD=<QQ2006 Beta1 SP1>
05FB=<QQ2006 Beta1>
05F9=<QQ2006 贺岁版 SP6>
05F7=<QQ2006 贺岁版 SP4/SP5>
05F5=<QQ2006 贺岁版 SP3>
05F1=<QQ2006 贺岁版/QQ2006贺岁版SP1>
05EB=<QQ拍拍客服端>
05E8=<TM2006 新春版>
05E6=<TM2006 新春版>
0E35=<QQ2005 英文版 SP2>
0FFB=<QQ2006 Beta1 飘云版2>
0FF1=<QQ2006 Beta1 飘云版>
0F39=<QQ2006 Beta2 繁体版 SP2>
0F32=<TM2007 Beta1 For Vista>
0F2E=<TM2007 Beta1/SP1>
0F0C=<TM2006 新春版 1231>
0F0A=<TM2006 新春版 1230>
0E46=<TM2006 预览版 1124>
0E35=<QQ2005 英文版 SP2>
0E1B=<QQ2005 正式版 1027>
0E09=<手机 QQ1.0(Android) Beta1>
0E08=<TM2005 正式版 SP1>
0E07=<WebQQ 2009 beta(QQ空间网页登录)>
0E06=<TM2005 正式版 1020>
0E04=<TM2005 正式版 0927>
0E02=<TM2005 正式版 0915>
0D63=<QQ2005 Beta2 动感街舞版>
0D61=<QQ2005 Beta2 修补版>
0D38=<TM2005 Beta1 0613>
0C53=<蕃薯藤 YamQQ 2005>
0C51=<QQ2005 春节贺岁版(泄漏)>
0C42=<TM3.0 Beta3 0120>
0B08=<QQ2003II Build0925>
0C16=<TM2.5 Build0727>
0C17=<手机QQ>

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。